Integritet

Vi lagrar dina kunduppgifter i två år efter att du senast handlade av oss för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt. Uppgifter som regleras av bokföringslagen sparas den tid som bokföringslagen säger.
Vi samlar inte in mer uppgifter än nödvändigt för att vi ska uppfylla kraven i bokföringslagen och för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. E-postadress används primärt för att skicka kvitton, fakturor och nyhetsbrev om du tackat ja till det. Du har alltid rätt att bli borttagen från utskick av marknadsföringskaraktär.
Vi skyddar dina uppgifter från obehöriga och ser till att vår personal är medveten om vilka regler och rutiner som gäller.

Vi delar inte med oss av dina uppgifter till tredje part, utom i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund i exempelvis garantiärenden.

Mer information om vad som gäller hittar du på Datainspektionens hemsida, https://www.datainspektionen.se/.

Har du frågor är du välkommen att skicka ett mail till info@hastochhage.se.